top of page

Annetaan tieteen puhua: Kuinka paljon kustannussäästöjä jooga ja meditaatio voi yritykselle tuoda?Meditaation ja joogan hyötyjä on todistettu tieteellisesti moneen otteeseen. Yksi viimeisimmistä tutkimuksista tulee Harvardin tutkijoilta. He ovat osoittaneet, että meditaatio kirjaimellisesti uudelleenrakentaa aivojen harmaata ainetta - liittyen tiiviisti keskushermoston toimintaan - jo kahdeksassa viikossa.


Benson-Henry Instituutin tutkijat puolestaan ovat demonstroineet kuinka hyvinvoivan ihmisen sydän, joka kokee positiivisia tunteita kuten rakkautta, kiitollisuutta ja arvostusta lähettää tietynlaista "koodia" elektromagneettisessa kentässä, jolla on positiivisia terveysvaikutuksia kehossa ylipäätään.


Meditaatio ja jooga on usein tieteessä kategorisoitu 'rentoutusreaktio-tekniikoiksi'. Kyseisen kategorian tekniikoita tutkittaessa, on selvästi osoitettu, että säännöllinen harjoitus vaikuttaa suoraan fysiologisiin tekijöihin, kuten sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen, stressiin, ahdistukseen, hapen kulutukseen, muiden muassa.
Uusimmassa Harvardin tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset, jotka osallistuivat ‘rentoutusreaktio-ohjelmaan', käyttivät vähemmän terveyshoitopalveluita seuraavana vuonna ohjelmaan osallistumisesta, verrattuna edelliseen vuoteen.


Harvard gazette raportoi, että rentoutusreaktio-tekniikat, kuten jooga ja meditaatio, voivat vähentää tarvetta terveydenhoitopalveluille jopa 43 prosentilla.

Miten tutkimus toteutettiin? Tutkijat keräsivät dataa ihmisistä jotka olivat osallistuneet hyvinvointiohjelmaan kahdeksan vuoden ajan. Analysoituaan yli neljä tuhatta osallistujaa (ottaem huomioon myös muita tekijöitä), osallistujat käyttivät keskimäärin 43% vähemmän terveydenhoitopalveluihin, ohjelman päättymisen jälkeisenä vuonna.


Tämä kertoo luonnollisesti siitä, että hyvinvointiohjelmia lisäämällä voidaan vähentää tarvetta terveydenhoitopalveluille. Yrityksille tämä puolestaan tarkoittaa merkittäviä säästöjä terveydenhoidossa.


VIRTA Well-beingin missio on jakaa tietoa ja työkaluja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Haluamme antaa ihmisille työkaluja ottaa hyvinvointinsa ja terveytensä omiin käsiinsä silloin, kun krooniset ja akuutit sairaudet ovat vielä ennaltaehkäistävissä. Tämä heijastuu suoraan yrityksien kustannussäästöihin, pienentäen niitä merkittävästi. Kasvanut hyvinvointi korreloi suoraan terveydenhuollon kustannussäästöihin. Luodaanko yhdessä puitteet yrityksenne hyvinvoinnin kasvattamiselle? Olethan yhteydessä:

sonja@virtawellbeing.com / hanna@virtawellbeing.com


Lue alkuperäinen lähdeartikkeli täältä.Comentarios


bottom of page