EDUCATE YO'SELF

VIRTA Asiantuntijoiden puheenvuorot tarjoilevat uusia näkökulmia työhyvinvointiin

Haluamme tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia 

hyvinvointiin ja luovuuteen, avartaa mieltä ja 

kannustaa ajattelemaan laajemmin. Ylpeänä esittelemme asiantuntijamme, joiden olemus ja aiheet takaavat, että tämä lupaus toteutuu. 

Asiantuntijamme voit tilata luennoimaan sarjana tai yhdeksi kerraksi. Asiantuntijan puhe sopii mainiosti esim. teemaviikon yhteyteen tai tilaisuuteenne. Rakennamme halutessasi palvelupaketin, johon voimme yhdistää esim. ohjatun rentoutumishetken. Tämä tukee asian sisäistämistä.

 

VIRTA Asiantuntijat

HANNA TOIVAKKA

PYSÄHTYMINEN STRESSINHALLINNAN KEINONA

Hanna Toivakka on toinen VIRTA Well-beingin perustajista. Työssään Hanna on ollut kehittämässä kymmenien organisaatioiden henkilöstön hyvinvointia. Hanna on sertifioitu jooga- ja mindfulness-ohjaaja. 

Hanna on intohimoinen mindfulnessin harjoittaja ja ohjaa mindfulness-kursseja yrityksille. Hänen asiantuntija-puheenvuorot keskittyvät mindfulnessiin työkaluna työhön, arkeen ja kokonaisvaltaiseen terveyteen. Hannan ydinasiantuntijuutta on myös stressinhallinta ja hengityksen optimointi.

"Tästä sai erittäin hyviä käytännönläheisiä vinkkejä stressin hallintaan työpaikalla."

"Tilaisuus oli kaiken kaikkiaan ihan mahtava ja hyvin järjestetty. Sainkin usealta henkilöstön jäseneltä kuulla positiivista palautetta luennosta sekä joogasta, molemmista pidettiin hyvin paljon."

Luento räätälöidään aina organisaatioonne sopivaksi ja toivottujen teemojen ympärille. Sisällytämme luentoon käytännön harjoituksia jotta jokainen saa käytännön työkaluja kotiin vietäväksi. Olethan yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus.

IMG_1919_edited.png

SONJA HANNUS

Sonja Hannus (KTM, jooga- ja meditaatio-ohjaaja) on toinen VIRTA Well-beingin perustajista. Sonja on ennen hyvinvointialalle siirtymistä työskennellyt erikokoisissa yrityksissä ja huomannut kuinka kuormittavaa istumatyö on keholle ja asiantuntijatyö modernissa maailmassa mielelle. Hän haluaa VIRTA Well-beingin palveluiden kautta olla mullistamassa sitä kuinka työhyvinvoinnista huolehtiminen nähtäisiin ennen kaikkea investointina joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. 

Sonja on kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopistosta ja joogaohjaaja. Hän opiskelee parhaillaan pilatesohjaajaksi ja on luonut VIRTA Signature-tunnin, joka yhdistää HIITin, pilateksen ja joogan. 

Sonjan asiantuntijapuheenvuorot keskittyvät palautumiseen ja stressinhallintaan, mielen ja kehon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen työyhteisössä. Sonja jakaa käytännönläheisiä työkaluja arkeen, joita jokainen voi hyödyntää.

IMG_1993_edited.png

IIDA MÄKIKALLIO

Iida-4-rajattu2.jpeg

“Iidan valmennukset ovat älykkäitä,

kannustavia ja innostavia. Iidalla on taito soveltaa vankkaa tutkimustietoa haastaviin arki- ja työelämän tilanteisiin ja valmentaa kyvykkyyttä vastata niihin. Hän ilmentää sitä mitä opettaa.”

Iida Mäkikallio (PsM) on tunnetaitoihin, ihmisten välisiin suhteisiin ja motivaatioon perehtynyt psykologi, valmentaja ja puhuja. Iida puhuu ajatuksiaherättävästi siitä, miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä ja millaisin keinoin sitä voidaan kehittää. Hänellä on laaja ymmärrys siitä, mistä psykologisesti turvallinen, rohkea, luottamuksen kulttuuri syntyy ja miten sitä voidaan tukea.

 

Iida haluaa auttaa ihmisiä matkalla kohti merkityksellistä elämää ja luoda maailmaa, jossa ihmiset rakastavat sitä mitä tekevät. Hän yhdistää ihmisosaamistaan laajempaan systeemiseen näkökulmaan organisaatioista ja soveltaa tieteellistä osaamistaan elävästi arkielämän tilanteisiin.

Esimerkkejä Iidan puheenvuoroista:

MUUTOKSESSA ELÄMINEN JA PSYYKKINEN JOUSTAVUUS

Muuttuvassa tilanteessa psyykkisten voimavarojen ja tunnetaitojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä oman, että työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Tässä puheenvuorossa käsittelemme mielen taitoja, jotka tukevat omaa jaksamista ja hyvinvointia muuttuvassa tilanteessa. Puheenvuoron tavoitteena on lisätä osallistujien psyykkisiä resursseja haastavassa muuttuvassa tilanteessa. Osallistujat oppivat rakentavia tapoja suhtautua omiin kokemuksiin ja tunteisiin, jotta he voivat reaktiivisuuden sijaan toimia tietoisesti omaa jaksamistaan tukien.

TÄMÄN PUHEENVUORON TULOKSENA OSALLISTUJAT OPPIVAT

tunnistamaan itselleen tyypilliset tavat reagoida korkean kuormituksen tilanteissa ja vaikeiden tunteiden kanssa saavat välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla millaiset konkreettiset keinot tukevat oman mielen hyvinvointia ja toimintakykyä.

TUNNEÄLY TULEVAISUUDEN TYÖN AVAINTAITONA

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa parhaat tiimit hyvistä. Mikä tulee luottamuksen tielle ja saa meidät toimimaan toisin kuin todella haluaisimme, on ne ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen, joita me käytämme suojellaksemme itseämme kun olemme epävarmuudessa.

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä sekä omia, että toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa konteksteissa toimimiseen. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti, ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja.

TÄMÄN PUHEENVUORON TULOKSENA OSALLISTUJAT

• ymmärtävät mitä tunneälyllä tarkoitetaan ja miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä

• oivaltavat tunneilmaston merkityksen erityisesti tietotyön tuloksellisuuden ja tiimityön toimivuuden kannalta

• oppivat millaisia taitoja harjoittamalla omaa tunneälyään voi kehittää

YHTEISEEN TUNNEILMASTOON VAIKUTTAMINEN

Tässä puheenvuorossa opimme miksi tunneilmastolla on merkitystä ja kuinka jokainen voi osaltaan vaikuttaa yhteiseen tunneilmastoon ja vuorovaikutuksen laatuun. Opimme mm. tapoja käsitellä työn arjessa herääviä haastavia tunteita tiimissä, kuinka hahmottaa toimimattomia dynamiikkoja ja vaikuttaa niihin, sekä miten vahvistaa positiivisia tunteita työyhteisössä. Tämän puheenvuoron tavoitteena on lisätä jokaisen toimijuuden kokemusta yhteiseen tunneilmastoon vaikuttamiseen ja antaa työkaluja vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen.

TÄMÄN PUHEENVUORON JÄLKEEN OSALLISTUJAT:

Ymmärtävät tunneilmaston merkityksen ei ainoastaan työhyvinvoinnin, vaan myös ydinliiketoiminnan kannalta keskeisimpien kyvykkyyksien mahdollistajana

Ovat saaneet esimerkkejä keinoista, kuinka tunteita voidaan käsitellä työyhteisössä. Hahmottavat vuorovaikutusdynamiikat uudella tavalla joka mahdollistaa rakentavan kommunikaation haastavissa tilanteissa

ROSA NENONEN

Rosa Nenenon on tietokirjailija, puhuja, positiivisen psykologian kouluttaja ja hyvän elämän akatemia Pilots Helsingin perustaja. 

 

Kahden menestyksekkään uran jälkeen Rosa pysähtyi pohtimaan elämäänsä: Mikä on merkityksellistä ja tavoittelemisen arvoista? Alkoi vuosien tutkimusmatka, jonka seurauksena syntyi kirja: Merkityksellisen työn kaava – Toteuta itseäsi, muuta maailmaa (Gummerus 2020). 

 

Puheissaan Rosa yhdistää kiehtovalla tavalla omia oivalluksia hyvästä elämästä tutkittuun tietoon. 

Kohti merkityksellistä työtä

Omaa työtään voi ja kannattaa tuunata itselleen mieluisaksi – omia taitoja ja vahvuuksia vastaavaksi. Se ei tee ainoastaan työpäivistä sulavampia, vaan positiivinen vaikutus ylettyy koko elämään. Työnantajalle tämä näkyy sitoutuneena ja motivoituneena työntekijänä, joka pääsee myös parempiin tuloksiin.

 

Merkityksellinen työ syntyy siinä yhtymäkohdassa, kun ihminen voi toteuttaa autenttista itseään ja samalla antaa oman positiivisen panoksen maailmaan. Tässä työpajassa kuljemme kuuden selkeän askeleen kautta kohti merkityksellistä työtä ja onnellisempaa elämää. Merkityksellisen työn kaavan askeleet ovat: 

 

  1. Oma tarina

  2. Autenttisuus

  3. Toteuta itseäsi (vahvuudet)

  4. Muuta maailmaa

  5. Oikea asenne

  6. Rohkeus

 

Työpajassa osallistuja oppii tunnistamaan omat rajoittavat ajattelumallit. Hän pääsee tutustumaan omiin vahvuuksiin paremmin sekä siihen, mitä annettavaa juuri hänellä on työyhteisöönsä ja laajemmin koko maailmaan. Lopuksi vielä hiomme asennetta itseä sekä omia päämääriä tukevaksi. 

PilotsHelsinki-0821-4.jpg