top of page

VIRTA MINDFULNESS

virta00097.jpg

VIRTA Well-being tuo asiantuntevat mindfulnesspalvelut henkilöstönne hyvinvoinnin tueksi virtuaalisesti tai paikan päälle, kurssimuotoisesti tai tilaisuutenne yhteydessä
 

Mieli on tärkein voimavaramme ja työkalumme, niin työelämässä kuin sen ulkopuolella. Meditaatioharjoitukset auttavat kehittämään mielen hallintaa sekä tutkitusti vähentävät stressiä ja parantavat keskittymistä. Kun mieli saa hengähdystauon jatkuvasta ajatusten tulvasta, vapautuu tilaa selkeydelle ja luovuudelle. 

 

Yrityksille suunnatulla Mindfulness MBSR -kurssilla tutustumme hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon teorian ja erilaisten harjoitusten kautta. Takaamme, että kurssin jälkeen jokainen osallistuja kokee ajatuksiaan ja tunteitaan uudella tavalla. 

Tuomme Mindfulnessia myös yksittäin esim. hyvinvointiviikollenne tai rekrytointitilaisuuksiin. 

MINDFULNESS

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo tarkoittaa pysähtymistä nykyhetkeen. Tietoinen läsnäolo on jatkuvasti uudistuva päätös jokapäiväisessä elämässä, jota voimme kehittää mm. mindfulness-harjoitteiden avulla. Mindfulness-harjoitteet auttavat meitä avautumaan tälle hetkelle hyväksyen ja ilman arvostelua.

 

Työkaluina käytetään mm. erilaisia meditaatio-menetelmiä, kuten istuma-ja kehomeditaatiota. Osallistujat saavat arkeensa myös käytännön harjoituksia joiden avulla tietoisesta läsnäolosta tulee pysyvä osa arkea.

 

Ohjaajana toimii sertifioitu Mindfulness MBSR -ohjaaja.

 

 

MIKSI MEDITAATIO TOIMII?

Käytämme aivojamme useita tunteja päivittäin ja teemme jatkuvasti niin pieniä kuin suurempiakin päätöksiä. On tutkittu, että keskivertoihminen ajattelee jopa 60 000 ajatusta päivässä ja niistä 95 % on samoja kuin eilen. 

 

Jatkuva ajatustyö sekä ärsykkeille altistuminen pitää sympaattisen hermostomme ylivirittyneessä tilassa. Kun keho ja mieli eivät pääse palautumaan riittävästi, ei ole ihme, että ajatus junnaa paikoillaan ja tuottavuus kärsii. Ymmärrämme lepuuttaa lihaksiamme fyysisen rasituksen jälkeen – miksi emme siis salli aivoillemme samaa?

 

Meditaatiossa käytetyt rentoutumismenetelmät auttavat hermostoa rauhoittumaan ja mieltä pysähtymään tähän hetkeen. Meditaatio antaa työkaluja stressinhallintaan ja parempaan itsetuntemukseen, vähentäen uupumusta ja ahdistuneisuutta. Psyykkisten vaikutusten ohella meditaatio vaikuttaa myös fyysiseen kehoon, esimerkiksi tasoittaen verenpainetta sekä optimoimalla hengitystä - joka puolestaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteemme.

CASE: Mindfulnessia Carnegien henkilöstölle
syksy 2021

Syvennyimme mindfulnessin maailmaan yhdessä sijoitusyhtiö Carnegie Investment Bank henkilöstön kanssa. 9 viikottaisen kokoontumisen aikana käsittelimme hyväksyvää, tietoista läsnäoloa teorian, käytännön esimerkkien ja erilaisten mindfulness-harjoitusten avulla. Viikoittain vaihtuviin teemoihin sisältyi mm. mindfulness työssä ja arjessa, stressinhallinnan keinona, hengityksen optimointi sekä mindfulness sisäisen turvan tukena. 

Kokeilimme monipuolisesti erilaisia mindfulness–meditaatioita, kasvatimme kehoyhteyttä ja harjoittelimme myös yksinkertaisia hengitysharjoituksia, joiden avulla meditaatioon laskeutumista voidaan helpottaa. Rakensimme läsnäolon lihasta ja löysimme rauhaa sekä luottamusta arjen hetkistä. Jokaisen osallistujan lähtötilanne kurssille on erilainen ja jokaisen osallistujan motivaatio ja toiveet harjoituksista vaihtelevat. Oli kuitenkin lähtötilanne mikä tahansa, kehitystä ei tapahdu ilman harjoitusta. VIRTA Mindfulness kurssiin sisältyvä 10 meditaation paketti tukee mindfulnessiin tutustumista ja ylläpitää sekä syventää tietoista läsnäoloa arjessa. Meditaatiot ovat pituudeltaan noin 10 minuuttia ja erittäin helposti lähestyttäviä.

Kurssi toteutettiin etänä Teamsin kautta ja jokainen kerta myös nauhoitettiin. Osallistujien määrä kurssille olikin huikea, jokainen Carnegielainen oli joko osallistunut liveen tai katsonut kerrat nauhoitteina. Kiitos Carnegien tiimi mahtavasta yhteisestä kokemuksesta! 🤩 Kurssi sai kiittävää palautetta ja osallistujat kokivat saaneensa kurssista työkaluja oman ajattelun kehittämiseen ja tietoisen läsnäolon taitoon. 

virta00044 4_edited.jpg
movement-6.png
bottom of page