Updated: Oct 17, 2018


text by Elisabeth Ehrnrooth photos Susanna Nordvall


Elisabeth on helsinkiläinen laulaja-lauluntekijä joka työskentelee myös VoiceWork-metodin parissa. Hän on yksi VIRTA wellbeing yrityksen asiantuntija-tiimiläisistä. Lue enemmän Elisabethin yrityksille tarjoamista VoiceWork-workshopista tästä.


Mikä on VoiceWork?

Intuitiivinen äänitunti


Mitä se ei ole?

Tekninen laulutunti


Kenelle se sopii?

Kaikille joilla on halu tutustua omaan ääneen ja sitä kautta omaan

itseen


Post VoiceWork?

VoiceWork on hetkessä elämistä, äänensä kohtaamista ilman

odotuksia tai vaatimuksia. VoiceWorkin tavoite on auttaa ihmistä sallimaan oma ääni ja kohtaamaan itsensä.


Mistä kaikki alkoi?

Kaikki alkoi siitä, kun ystäväni, joka on joogaopettaja, kertoi minulle kokevansa vaikeuksia laulaa mantra-lauluja oppilaidensa kanssa. Hän koki että omassa äänessä oli jonkinlainen “blokki”.Muistan että minulla heräsi vahva tunne siitä, että tässä minä voisin olla avuksi. En tiennyt vielä silloin, että millä tavalla, mutta halu auttaa oli suuri. Tapasimme ystäväni kanssa ja kyseisen kerran jälkeen minulle oli selvää, että minulla on luontainen halu ja kyky auttaa ihmisiä tulemaan oman autenttisen äänensä äärelle.


Oman elämäni ensimmäiset vuodet kulutin laulaen ja soittaen. Muistan laulun ja musiikin olleen minulle merkittävä ja tärkeä kanava tunteille kun minulla oli paha olla itseni kanssa. En ollut kovinkaan hyvä tuntemaan tai hyväksymään omia tunteitani muiden nähden, mutta pianon äärellä kaikki sai näkyä ja tuntua. Ja tämä suhde on jatkunut tähän päivään. Haluan tuoda ihmiset tämän, sallivan tilan ääreen jossa oma ääni ja oma itse voidaan kuulla ja tuntea juuri sellaisena kun se sillä hetkellä on.


Tällä hetkellä VoiceWork- metodin vahvuus piilee intuitiivisessa otteessa. Jokainen kerta rakentuu ihmisten tarpeiden mukaan. One-on-One kohtaamisessa on tilaa seurata yksilön tarpeita, kun taas ryhmän vahvuus on harjoitteiden intensifioituminen ryhmäenergian myötä. Myös pari kohtaaminen on mahdollista ja voi olla vahva harjoitus esim parisuhteessa nähdyksi ja kuulluksi tulemisessa.


VIRTA Well-beingin kautta saan nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuuden jakaa VoiceWork -metodia työyhteisöihin. Uskon, että VoiceWork-metodi voi vahvistaa yhteisöllisyyden tuntua sekä ryhmähenkeä. Oma ääni on suora ja upea työväline itsensä kohtaamiseen ja samalla muiden kohtaamiseen. Työkulttuurin luominen sallivammaksi sekä inhimillisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaksi voi tänä päivänä olla myös monen työyhteisön pelastava tekijä.


VoiceWorkin matka on vasta aluillaan - samoin minun haluni kohdata ihmisiä sen parissa. Olen iloinen jokaisesta joka haluaa lähteä kanssani tutkimusmatkalle omaan itseen, äänensä avulla.


Rakkaudella,

Elisabeth
Updated: Oct 17, 2019


(In English below)


Intoa ja onnea täynnä esittelemme toisen VIRTA Well-beingin Asiantuntijan - Elisabeth Ehrnroothin. Elisabeth on suuresti ihailemamme laulaja-lauluntekijä. Musiikki ja äänenkäyttö ovat lapsuudesta saakka olleet hänen tapansa käsitellä vahvoja tunteita ja luoda yhteys itseensä ja muihin ihmisiin. Tänä päivänä Elisabeth toimii omaa musiikkiaan julkaisevana säveltäjänä ja artistina sekä auttaa muita ihmisiä löytämään yhteyden ääneensä ja itseensä kehittämänsä VoiceWork -metodin avulla.


Vaikka käytämme ääntämme päivittäin on hyvin tavallista, että se voi tuntua vieraalta tai yhteys siihen voi olla pinnallinen. VoiceWork on metodi, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä tutustumaan omaan ääneensä. Harjoitukset vievät osallistujan kohtaamaan ääntään ilman odotuksia siitä mitä sen “pitäisi olla”. Tutustumalla ääneemme voimme vapauttaa itseilmaisuamme ja saada uutta luottamusta siihen, että saamme tulla kuulluksi juuri sellaisena kun olemme. VoiceWork on interaktiivinen metodi, joka jättää osallistujalle rentoutuneen olon ja tärkeimpänä herättelee yhteyttä omaan ääneen ja sitä kautta myös itseen.


Ylpeänä voimme nyt kertoa, että VIRTA Well-being tulee tarjoamaan VoiceWork -metodia ensimmäisenä Suomessa yrityksille ja muille organisaatioille. VoiceWork-työpaja toteutetaan ryhmässä, mutta jokainen osallistuja työskentelee omista lähtökohdistaan käsin. Yhdessä luodaan salliva tila tehden yksinkertaisia ääniharjoituksia, yhdistäen niitä keholliseen liikkeeseen, jonka kautta oma ääni tulee tutummaksi. Ryhmässä tehty harjoitus voi parhaimmassa tapauksessa parantaa myös ryhmähenkeä ja luoda inhimillisemmän ja toisia tukevan ympäristön.


Lämpimästi tervetuloa joukkoon Elisabeth! ❤️
ENGLISH:


Humbled and honoured, excited and happy, we represent you our second VIRTA Expert. Welcome to the community Elisabeth Ehrnrooth.


Elisabeth is a singer and songwriter. We have admired her work for years. Music and exploring voice has, since childhood, been her way to deal with emotions and to connect with herself and others. Today Elisabeth is a self-publishing composer and artist. She also helps people to connect with their voice and themselves through VoiceWork - method, developed by herself.


Though we use our voice daily, it is common that it might feel distant, or the connection to the voice is shallow. The purpose of VoiceWork -method is to help people to get to know their voice. The practises take the participant to encounter their voice without expectations what it “should be”. Through getting to know our voice we can release our capability to express ourselves. We can gain new self-trust, knowing that we are heard exactly as we are. VoiceWork is an interactive method, which leaves the participant a state of feeling relaxed. Most importantly, it awakens the connection to one’s voice and through that to one’s core.


We are proud to tell that VIRTA Well-being is the first to offer VoiceWork -workshops for organizations. VoiceWork -workshop takes place in groups, but each participant works from their individual base. Together an accepting space is created, doing simple exercises with the voice combined to bodily movement. This way the voice becomes more familiar. A practise done in group can, in best case, also enhance the group dynamics and create a more humane and encouraging spirit.


Heartfully welcome Elisabeth ❤️


ASIAKKAAMME

H.I.F.K

​​​YRITYKSET & URHEILIJAT:

Sonja Hannus 

+358 44 303 64 84

sonja@virtawellbeing.com

Hanna Toivakka 

+358 41 536 5022

hanna@virtawellbeing.com

KOULUT & PÄIVÄKODIT: 

Annette Tallberg 

annette@virtawellbeing.com

+358 41 507 8796

2020 ALL RIGHTS RESERVED. VIRTA Well-being Oy