top of page

Tervetuloa Elisabeth Ehrnrooth!

Updated: Oct 17, 2019


(In English below)


Intoa ja onnea täynnä esittelemme toisen VIRTA Well-beingin Asiantuntijan - Elisabeth Ehrnroothin. Elisabeth on suuresti ihailemamme laulaja-lauluntekijä. Musiikki ja äänenkäyttö ovat lapsuudesta saakka olleet hänen tapansa käsitellä vahvoja tunteita ja luoda yhteys itseensä ja muihin ihmisiin. Tänä päivänä Elisabeth toimii omaa musiikkiaan julkaisevana säveltäjänä ja artistina sekä auttaa muita ihmisiä löytämään yhteyden ääneensä ja itseensä kehittämänsä VoiceWork -metodin avulla.


Vaikka käytämme ääntämme päivittäin on hyvin tavallista, että se voi tuntua vieraalta tai yhteys siihen voi olla pinnallinen. VoiceWork on metodi, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä tutustumaan omaan ääneensä. Harjoitukset vievät osallistujan kohtaamaan ääntään ilman odotuksia siitä mitä sen “pitäisi olla”. Tutustumalla ääneemme voimme vapauttaa itseilmaisuamme ja saada uutta luottamusta siihen, että saamme tulla kuulluksi juuri sellaisena kun olemme. VoiceWork on interaktiivinen metodi, joka jättää osallistujalle rentoutuneen olon ja tärkeimpänä herättelee yhteyttä omaan ääneen ja sitä kautta myös itseen.


Ylpeänä voimme nyt kertoa, että VIRTA Well-being tulee tarjoamaan VoiceWork -metodia ensimmäisenä Suomessa yrityksille ja muille organisaatioille. VoiceWork-työpaja toteutetaan ryhmässä, mutta jokainen osallistuja työskentelee omista lähtökohdistaan käsin. Yhdessä luodaan salliva tila tehden yksinkertaisia ääniharjoituksia, yhdistäen niitä keholliseen liikkeeseen, jonka kautta oma ääni tulee tutummaksi. Ryhmässä tehty harjoitus voi parhaimmassa tapauksessa parantaa myös ryhmähenkeä ja luoda inhimillisemmän ja toisia tukevan ympäristön.


Lämpimästi tervetuloa joukkoon Elisabeth! ❤️
ENGLISH:


Humbled and honoured, excited and happy, we represent you our second VIRTA Expert. Welcome to the community Elisabeth Ehrnrooth.


Elisabeth is a singer and songwriter. We have admired her work for years. Music and exploring voice has, since childhood, been her way to deal with emotions and to connect with herself and others. Today Elisabeth is a self-publishing composer and artist. She also helps people to connect with their voice and themselves through VoiceWork - method, developed by herself.


Though we use our voice daily, it is common that it might feel distant, or the connection to the voice is shallow. The purpose of VoiceWork -method is to help people to get to know their voice. The practises take the participant to encounter their voice without expectations what it “should be”. Through getting to know our voice we can release our capability to express ourselves. We can gain new self-trust, knowing that we are heard exactly as we are. VoiceWork is an interactive method, which leaves the participant a state of feeling relaxed. Most importantly, it awakens the connection to one’s voice and through that to one’s core.


We are proud to tell that VIRTA Well-being is the first to offer VoiceWork -workshops for organizations. VoiceWork -workshop takes place in groups, but each participant works from their individual base. Together an accepting space is created, doing simple exercises with the voice combined to bodily movement. This way the voice becomes more familiar. A practise done in group can, in best case, also enhance the group dynamics and create a more humane and encouraging spirit.


Heartfully welcome Elisabeth ❤️


コメント


bottom of page