PALVELUT YRITYKSILLE

Hyvinvointiin panostaminen organisaatiossa näkyy kasvaneena tuottavuutena, luovuutena, motivaationa ja lojaaliutena. Hyvinvointibudjetti ei ole kustannus. 

Se on pitkäaikainen, tuottava sijoitus.

 

Anna VIRTA Well-beingin olla luotettu kumppaninne monipuolisten hyvinvointipalveluiden tuoja helposti lähestyttävillä konsepteilla. Tuomme räätälöidyt, luovat ja inspiroivat hyvinvointipalvelut kätevästi yrityksenne väelle, säännöllisesti

tai satunnaisesti.

MIKSI INVESTOIDA KOKONAISVALTAISIIN HYVINVOINNIN PALVELUIHIN?

PALVELUT

 

JOOGAA TOIMISTOLLA

Tuomme viikottaiset joogatunnit kätevästi toimistollesi. Sinun tarvitsee vain tulla paikalle! Sopiva kurssin pituus on n. 10 viikkoa tai koko kevät/ syksykauden. Viikottainen joogatunti voidaan pitää aamulla tai iltapäivällä töiden jälkeen. Me tuomme musiikin ja muut tunnelman luomiseen tarvittavat välineet.

 

VIRTA- jooga on toimistotyöntekijöiden tarpeisiin räätälöity joogatunti. Tunti alkaa ja päättyy rentoutukseen, jolloin mieli voi levähtää ja rauhoittua. Stressitasot laskee ja parasympaattinen hermosto aktivoituu. Joogan kehollisia hyötyjä ovat mm. notkeuden lisääntyminen, kipujen lieventyminen, tasapainon ja lihaskunnon vahvistuminen. Keho-mielitietoisuus syventyy ja täten ihminen oppii ennaltaehkäisemään sairauksia ja epätasapainotiloja. 

Joogatunti räätälöidään aina kyseisen ryhmän tarpeisiin. Tunti sopii kaikille, erityisesti aloittelijoille.

PILATESTA TOIMISTOLLA

RETREAT YO'SELF

Pilatesta viikottain toimistolla? Sinun tarvitsee vain tulla paikalle! Voitte valita itse kurssin pituuden; suosittelemme vähintään 10 viikkoa. Viikottainen pilatestunti pidetään aamulla tai iltapäivällä töiden jälkeen. Välineiksi riittää matto ja joustavat vaatteet. Lue lisää klikkaamalla otsikkoa. 

Retreat Yo'Self on tilaisuus, joka räätälöidään aina tilanteeseen ja tapahtumaan sopivaksi. Tuomme joogan, ohjatun rentoutumisen, meditaation ja hyvinvointiaiheiset luennot joustavasti ja helposti lähestyttävillä konsepteilla joko valmiseen tilaisuuteenne, tai rakennamme juuri teille sopivan tilaisuuden.

Retreat Yo'Self sopii mainiosti tiimin hemmotteluhetkeksi tai esimerkiksi rekrytointitilaisuudeksi

MINDFULNESS-KURSSI

MEDITAATIO 

ASIANTUNTIJAN PUHE

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen. Erilaisten mindfulness-harjoitteiden (kuten istuma-ja kehomeditaation) tarkoituksena on auttaa meitä avautumaan tälle hetkelle hyväksyen ja ilman arvostelua. 

 

Mindfulness-menetelmän on tutkitusti todettu vähentävän stressiä, kiputiloja, uupumusta, unihäiriöitä ja ahdistuneisuutta. Monet ovat saaneet lisää selkeyttä, luovuutta ja onnellisuutta elämäänsä sekä työkaluja stressinhallintaan

Tuomme ohjatun, helposti lähestyttävän meditaatioharjoituksen viikottain 

toimistollenne tai studiolle Helsingin keskustassa. Aloitetaan 8 viikon kokeiluperiodilla, jonka jälkeen yhteistyö voi 

halutessanne jatkua.

Ohjaa sertifioutu Mindfullness MBSR -ohjaaja.

Rentoutumisharjoitukset tutkitusti antavat työkaluja muun muassa stressin vähentämiseen, keskittymisen kehittämiseen ja parempaan itsetuntemukseen.

Tuomme ohjatun rentoutumisen esimerkiksi intensiivisen kokouspäivän keskelle toimistollenne. Rentoutuminen sopii myös valmiiseen tilaisuuteenne kuten strategia-, koulutus- tai tiimipäivään tuomaan luonnollisin keinoin paremman vireys- ja mielentilan osallistujille.

Rentoutuminen voi kestää mitä tahansa 10 ja 60 minuutin väliltä. Harjoitukseen voi yhdistää lyhyen teoriaosuuden hermoston rauhottamisen ja meditaation hyödyistä. 

Tarjoamme yrityksille uusia näkökulmia hyvinvointiin ja luovuuteen hyvinvointiluentojen muodossa. Tavoitteemme on avartaa mieltä ja kannustaa ajattelemaan laajemmin. Asiantuntijamme tuovat vaihtelevat ja mielenkiintoiset aiheet työntekijöiden hyvinvoinnin tueksi.

 

HINNASTO

Jooga-, pilates- tai mindfulnesskurssi

VAIHTOEHTO A:

10 kerran kurssi

199 € + ALV10% / tunti

 

VAIHTOEHTO B:

koko syys/kevätkausi

189 € + ALV10% / tunti

 

HUOM! Uusi asiakas voi aloittaa yhdellä kokeilukerralla, joka ei sido kurssiin, vaan jatko päätetään osallistujien palautteen perusteella.

Investointi on mahdollista jakaa yrityksen sekä osallistujien maksettavaksi. VIRTA Well-being laskuttaa suoraan osallistujilta korttipäätteellä, jolloin yrityksen ei tarvitse toimia välikätenä. Maksuvälineeksi käy virikeseteli, Smartum ja ePassi. 

 

RETREAT YO'SELF

Alkaen 19€ / hlö 

Konsepti rakennetaan aina toiveidenne mukaisesti ja riippuu mm. tilasta, mahdollisesta catering-palvelusta sekä palvelun sisällöstä.

 

Hintoihin lisätään 10% arvonlisävero.  

 

MEDITAATIO

ASIANTUNTIJAN PUHE

Alkaen 199€

Hinta määräytyy harjoituksen keston sekä sisällön mukaisesti.

Hintoihin lisätään 10% arvonlisävero. 

 

Alkaen 599€

Hintoihin lisätään 24% arvonlisävero. 

 

 

MIKSI JOOGATA?

joogan ja meditaation hyödyt pähkinänkuoressa

keho

 • kehittynyt tasapaino

 • syvempi kehotietoisuus

 • parantunut notkeus ja liikkuvuus

 • vahvistunut vastustuskyky

 • terveempi verenpaine,  hormonitasapaino, sydän

 • vahva lihaksisto ja syvät lihakset

 • parasympaattinen hermosto aktivoituu

mieli

 • tuottavuus

 • priorisointikyky

 • luovat ratkaisut

 • motivaatio 

 • mielen hallinta

 • tunteiden tiedostaminen

 • ajatusten ja uskomusten tiedostaminen ja muuttaminen

 • kyky keskittyä

 • matalampi vaihtuvuus

 • stressinhallinta

muuta?

 • syvempi itseluottamus

 • vähentynyt ahdistuneisuus

 • vähentynyt masentuneisuus

 • vahvistuneet sosiaaliset taidot

 • vahvistunut ryhmähenki

 • parantunut uni

 • madaltuneet ADHD oireet

 • syvemmät onnellisuuden tunteet

 • korkeampi energiataso

 • levollinen mieli

 

MOTIVAATIO & TYÖNANTAJAMIELIKUVA

 

Hyvinvoivat työntekijät ovat motivoituneempia työtään kohtaan. He ovat myös sitoutuneempia ja lojaalimpia työnantajaansa kohtaan kun heillä on tunne, että heidän hyvinvoinnistaan välitetään. Välittämisen kulttuuri johtaa siihen, että he puhuvat enemmän hyvää työnantajastaan.

 

 ILMAPIIRI

 

Hyvinvoivat ihmiset ovat positiivisia ja levittävät iloa ja rauhaa myös ympärillään oleviin. Sosiaaliset tilanteet sujuvat paremmin ja vuorovaikutustaidot parantuvat. 

 

TUOTTAVUUS & TEHOKKUUS

 

Joogan vaikutukset näkyvät työn tehokkuudessa ja tuottavuudessa. Saavutettu rauhallinen mielentila johtaa parempaan priorisointikykyyn ja tärkeiden asioiden hahmottamiseen. 

 

MADALTUNEET SAIRASKUSTANNUKSET 

 

Jooga ennaltaehkäisee sairauksia ja parantaa merkittävästi niin henkistä kuin fyysistä jaksamista. Terveet ihmiset aiheuttavat vähemmän kustannuksia sairaspoissaoloista ja burn outeista. 

hyödyt organisaatiolle

 

MIKSI INVESTOIDA HYVINVOINTIIN?

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia työssään. He ovat sitoutuneita ja lojaaleja työnantajaansa kohtaan. Hyvinvoiva ihminen hahmottaa roolinsa, osaa priorisoida optimaalisesti ja puhkuu luovaa sekä innostunutta energiaa. Kun työntekijä kokee, että hänen hyvinvoinnista välitetään, on hän ylpeä ollessaan työnantajansa palveluksessa ja välittää hyvää oloa eteenpäin niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolelle. 

Kollektiivisesti hyvinvointi organisaatiossa näkyy ideoiden virtauksena, positiivisena vuorovaikutuksena sekä kehitysehdotuksina ja niiden toteuttamisena.

 

Säännöllinen jooga-/rentoutusharjoitukset parantavat vastutuskykyä ja ihmisten kehotietoisuutta, jolloin sairaspoissaolot vähentyvät. Mielen harjoittamisen myötä ihminen oppii olemaan läsnä hetkessä ja on täten vahvempi voimavara yritykselle. Stressin- ja paineensietokyky vahvistuu. 

KUN HYVINVOINTIIN EI SATSATA 

 • Burn out luvut nousevat

 • Sairauspoissaolot pysyvät samana tai nousevat 

 • Vaihtuvuus tihenee

 • Uuden työntekijän rekrytointikustannukset 

 • Hiljainen tieto katoaa 

 • Heikosta jaksamisesta ja motivaation pulasta johtuvat menetykset 

 • Innovaatiokyky heikentyy

 • Paikalleen juuttunut organisaatiokulttuuri

 • Sairauspoissaolot pienenevät

 • Lojaalit ja pitkäaikaiset työsuhteet

 • Työn tuottavuus nousee

 • Uusien ideoiden määrä kasvaa

 • Sosiaalinen ilmapiiri paranee 

 • Työntekijät ajattelevat hyvää työnantajastaan ja välittävät positiivista työnantajamielikuvaa

 • Burn out luvut pienenevät

 • Myös vähemmän liikunnalliset ihmiset kannustetaan kokeilemaan joogaa matalalla kynnyksellä

 • Jooga ja meditaatio avartaa mieltä ja antaa ideoiden virrata vapaasti. Kehon liike ja oman hengityksen vapauttaminen lisää energiatasoja, jolloin ihmisten toteuttamiskyky ja tuottavuus kasvavat merkittävästi. 

HYVINVOINTI NÄHDÄÄN INVESTOINTINA 

​​​YRITYKSET & URHEILIJAT:

Sonja Hannus 

+358 44 303 64 84

sonja@virtawellbeing.com

Hanna Toivakka 

+358 41 536 5022

hanna@virtawellbeing.com

KOULUT & ILTAPÄIVÄKERHOT: 

Annette Tallberg 

annette@virtawellbeing.com

+358 41 507 8796

2020 ALL RIGHTS RESERVED. VIRTA Well-being Oy