PALVELUT YRITYKSILLE

Hyvinvointiin panostaminen organisaatiossa näkyy kasvaneena tuottavuutena, luovuutena, motivaationa ja lojaaliutena. Hyvinvointibudjetti ei ole kustannus. 

Se on pitkäaikainen, tuottava sijoitus.

 

Anna VIRTA Well-beingin olla luotettu kumppaninne monipuolisten hyvinvointipalveluiden tuojana helposti lähestyttävillä konsepteilla. Tuomme räätälöidyt, luovat ja inspiroivat hyvinvointipalvelut kätevästi yrityksenne väelle, säännöllisesti

tai satunnaisesti.

 

PALVELUT

MEDITAATIOPAKETTI

HENKILÖSTÖLLE

LIVE-STREAM JOOGA- JA PILATESKURSSIT

VIRTA WEEKLY

 Matalan kynnyksen virtuaalinen Meditaatiopaketti henkilöstölle. Vapauta mielesi sen täyteen kapasiteettiin. Teemoja ovat mm.:


Aamumeditaatio
Palautuminen
Mielen tasapainottaminen
Rauhoittuminen
Suoliston hyvinvointi
Oma voima
Kehomeditaatio

Pidä huolta hyvinvoinnista myös etänä verkon välityksellä tuotujen palveluidemme avulla.

Tuomme joogan ja meditaation organisaatiollenne teille parhaiten sopivassa muodossa. 

VIRTA Weekly on virtuaalinen hyvinvointipaketti, joka tulee työntekijöille suoraan sähköpostiin viikoittain. Keskitymme paketeissa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (sis. taukojumppaa, joogaa, ohjattua rentoutumista, asiantuntijaluentoja yms.) joten paketit soveltuvat ihan kaikille.

 

HINNASTO

MEDITAATIOPAKETTI HENKILÖSTÖLLE

LIVE-STREAM JOOGA-

TAI PILATESKURSSI

9,90€ +alv /hlö

tai 250€ + alv alle 25:lle hengelle

yli 100:lle hengelle pyydä tarjousta

 

10 kerran live-stream joogakurssi

239€ / kerta + alv

Yksittäinen live-stream jooga 45min

459€ + alv

 

VIRTA WEEKLY

VW Hinnoittelu.png
 

MIKSI INVESTOIDA HYVINVOINTIIN?

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia työssään – he hahmottavat roolinsa, osaavat priorisoida optimaalisesti sekä puhkuvat luovaa ja innostunutta energiaa. Kun työntekijä kokee, että hänen hyvinvoinnista välitetään, lisääntyy myös luottamus ja lojaalius työnantajaa kohtaan.

 

Kollektiivisesti hyvinvointi organisaatiossa näkyy kasvaneena motivaationa, ideoiden virtauksena, sekä sujuvana vuorovaikutuksena työyhteisön jäsenten välillä.  Positiivinen ilmapiiri johtaa innovatiivisempaan ja tehokkaampaan työskentelyyn.

 

Hyvinvointiin panostamalla voidaan vaikuttaa konkreettisesti myös sairastumisista koituviin kustannuksiin. Hyvinvoivat työntekijät ovat vähemmän alttiita stressille ja heidän vastustuskykynsä on vahvempi. Tämän seurauksena myös sairaspoissaolot ja burn out -lukemat laskevat.

KUN HYVINVOINTIIN EI SATSATA 

 • Burn out -luvut nousevat

 • Sairauspoissaolot pysyvät samana tai nousevat 

 • Vaihtuvuus tihenee

 • Rekrytointikustannukset nousevat

 • Hiljainen tieto katoaa 

 • Työn tuottavuus laskee

 • Innovaatiokyky heikentyy

 • Organisaatiokulttuuri juuttuu paikalleen

KUN HYVINVOINTI NÄHDÄÄN INVESTOINTINA

 • Burn out -luvut pienenevät

 • Sairauspoissaolot pienenevät

 • Työntekijät ovat lojaaleja ja sitoutuneita

 • Työnantajamielikuva paranee

 • Vuorovaikutus työyhteisössä kehittyy

 • Työn tuottavuus nousee

 • Uusien ideoiden määrä kasvaa

 • Sosiaalinen ilmapiiri paranee