top of page

HINNASTO

Hyvinvointiin panostaminen organisaatiossa näkyy kasvaneena tuottavuutena, luovuutena, motivaationa ja lojaaliutena. Hyvinvointibudjetti ei ole kustannus. 

Se on pitkäaikainen, tuottava sijoitus.

 

Anna VIRTA Well-beingin olla luotettu kumppaninne monipuolisten hyvinvointipalveluiden tuojana helposti lähestyttävillä konsepteilla. Tuomme räätälöidyt, luovat ja inspiroivat hyvinvointipalvelut kätevästi yrityksenne väelle, säännöllisesti

tai satunnaisesti.

VIRTA Jooga, Pilates & Signature

live-stream tai paikan päällä

Jooga / Pilates / Signature 45min 1-5 krt

249 € + alv /kerta

 

Jooga / Pilates / Signature 45 min 6+krt

229 € + alv /kerta

Yksittäinen VIRTA Jooga, Pilates 45min

​349€ + alv

IMG_1867.JPG

VIRTA Weekly

VW Hinnoittelu.png
IMG_1994_edited.jpg
investoinnin tuotto

VIRTA Mindfulness - kurssi

VIIKKO 1: INTRO 45min

Kurssi alkaa teoreettisella mindfulness-luennolla, joka kasvattaa motivaatiota aloittaa käytännön harjoitukset. Loppuun tehdään ensimmäinen harjoitus.

 

799€ + ALV10%

 

VIIKOT 2-9 TEORIA + HARJOITUS 45min:

Jokainen tunti pitää sisällään infon/avauksen viikon teemasta, käytännön harjoitteita arkeen sekä helposti lähestyttävän, ohjatun mindfulness-harjoituksen.

 

349 € + ALV 10 % / per tunti

IMG_1937 2.JPG

MIKSI INVESTOIDA HYVINVOINTIIN?

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia työssään – he hahmottavat roolinsa, osaavat priorisoida optimaalisesti sekä puhkuvat luovaa ja innostunutta energiaa. Kun työntekijä kokee, että hänen hyvinvoinnista välitetään, lisääntyy myös luottamus ja lojaalius työnantajaa kohtaan.

 

Kollektiivisesti hyvinvointi organisaatiossa näkyy kasvaneena motivaationa, ideoiden virtauksena, sekä sujuvana vuorovaikutuksena työyhteisön jäsenten välillä.  Positiivinen ilmapiiri johtaa innovatiivisempaan ja tehokkaampaan työskentelyyn.

 

Hyvinvointiin panostamalla voidaan vaikuttaa konkreettisesti myös sairastumisista koituviin kustannuksiin. Hyvinvoivat työntekijät ovat vähemmän alttiita stressille ja heidän vastustuskykynsä on vahvempi. Tämän seurauksena myös sairaspoissaolot ja burn out -lukemat laskevat.

KUN HYVINVOINTIIN EI SATSATA 

 • Burn out -luvut nousevat

 • Sairauspoissaolot pysyvät samana tai nousevat 

 • Vaihtuvuus tihenee

 • Rekrytointikustannukset nousevat

 • Hiljainen tieto katoaa 

 • Työn tuottavuus laskee

 • Innovaatiokyky heikentyy

 • Organisaatiokulttuuri juuttuu paikalleen

KUN HYVINVOINTI NÄHDÄÄN INVESTOINTINA

 • Burn out -luvut pienenevät

 • Sairauspoissaolot pienenevät

 • Työntekijät ovat lojaaleja ja sitoutuneita

 • Työnantajamielikuva paranee

 • Vuorovaikutus työyhteisössä kehittyy

 • Työn tuottavuus nousee

 • Uusien ideoiden määrä kasvaa

 • Sosiaalinen ilmapiiri paranee

bottom of page