top of page

LEENI VIIO

ENERGISEN TYÖNTEKIJÄN RAVITSEMUS

Leeni Viio on hyvinvointi- ja ravintovalmentaja, VTM sosiologiasta, funktionaalisen treenin ohjaaja ja tuleva ravintoterapeutti.

 

Leenin intohimona on auttaa suomalaisia tekemään parempia valintoja arjessa, jotta väsymys vaihtuisi energiseen vireeseen, turhat sairastelut vahvaan vastustuskykyyn ja verensokerivuoristorata tasapainoiseen oloon. 

 

Hyvinvointi on kokonaisuus, jonka yksi olennaisista palasista muodostuu ravinnosta. Ravitsemuksen merkitys ulottuu päivittäisen vireyden ylläpitämisestä yhä yleistyvämpien elämäntapasairauksien välttämiseen. Ravinnolla voimme vaikuttaa fyysisen terveyden lisäksi mielen hyvinvointiin, mikä omalta osaltaan vahvistaa voimavaroja jaksaa kiireisessä arjessa. 

 

Tilanteessa, jossa sairauspoissaolot aihettavat Suomessa miljardien eurojen kustannukset vuosittain, on rohkaisevaa tietää, että suorituskykyä ja terveyttä lisäävillä toimilla voidaan vähentää vuosittaisia kustannuksia arviolta 1000–2000 eurolla per työntekijä. Työhyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää sellaisen ravinnon äärelle, joka tukee suorituskykyä, riittävää palautumista ja positiivista mieltä – unohtamatta suoliston hyvinvointia, joka luo pohjan koko terveydelle.

 

Luennoissaan Leeni yhdistää ajankohtaisen tutkimustiedon käytännön ratkaisuihin ja oivalluttaviin esimerkkeihin. Leeni tekee työtään suurella sydämellä, ja hän tietää myös omakohtaisesti, kuinka helposti väsymys, kiire ja stressi voivat viedä mennessään. Leeni teki itse merkittävän elämäntapamuutoksen kärsittyään vuosia sokerikoukusta, unettomuudesta, suolistovaivoista ja ylisuorittamisesta. Henkilökohtainen muutostarina ja asiakastyön tuoma käytännön kokemus tuovat luentojen teemoja lähelle kuulijaa ja konkretisoivat tieteellisiä tutkimustuloksia.

UNTA JA PALAUTUMISTA TUKEVA RAVINTO 

TUE VASTUSTUSKYKYÄ JA PYSY TERVEENÄ 

unnamed-3.jpg

UNTA JA PALAUTUMISTA TUKEVA RAVINTO

Uni on yhteiskunnassamme aliarvostettu voimavara, ja saman aikaisesti uniongelmat lisääntyvät. Tutkimusten mukaan aikuisista noin joka kolmas kärsii unettomuudesta, ja heistä vain joka neljäs on muuten terve. Unettomuus onkin yhteydessä sekä fyysisen että henkisen terveyden haasteisiin, minkä vuoksi uniongelmia eikä unen merkitystä ylipäätänsä kannata vähätellä.

Riittävä ja laadukas uni on työntekijän suoristuskyvyn kannalta merkittävässä asemassa, sillä se vaikuttaa niin tarkkaavaisuuteen, stressinhallintakykyyn, oppimiseen, mielialaan ja motivaatioon. Tehokas ja tarkoituksenmukainen työskentely ei ole mahdollista, mikäli uni on jatkuvasti riittämätöntä. Ihminen tarvitsee kaikkia unen vaihteita ja niissä esiintyviä aivoaaltoja. Työpäivästä kahvin voimalla selviäminen ja illalla nukahtamislääkkeen avulla uneen pääseminen eivät ole yleisyydestään huolimatta suositeltavia keinoja, mikäli tavoitteena on tasapainoinen vireystila.

 

Omilla valinnoilla voi onneksi vaikuttaa myös hyvää unta ja palautumista edistävästi. On tärkeää aloittaa perusasioista, joista yksi tärkeimmistä on ravinto. Oikeanlaisilla ravitsemusvalinnoilla voimme vaikuttaa niin nukahtamiseen, unessa pysymiseen, unen laatuun ja heräämisen jälkeiseen vireystasoon. Iltapala ei ole ainoa ateria, jolla on unen kannalta merkitystä, vaan yöllistä unta tukevat valinnat alkavat heti aamusta ja niitä tehdään pitkin päivää. Kyse on lopulta varsin käytännönläheisistä asioista, joiden integroiminen on mahdollista – ja kannattavaa – myös kiireisen työntekijän arkeen.

​Tällä luennolla opitaan muun muassa:

• Kuinka ruokavalio vaikuttaa uneen?

• Hyvän unen ja palautumisen tärkeimmät edellytykset.

• Tyypillisimmät virheet, jotka karkottavat nukkumatin.

• Tee ainakin nämä kolme asiaa hyvän unen eteen.

• Mitä tehdä, jos uni ei kaikesta huolimatta tule?

TUE VASTUSTUSKYKYÄ JA PYSY TERVEENÄ

Myönteinen ja aikaansaava työvire edellyttää vahvaa vastustuskykyä. Usein sairasteleva työntekijä aiheuttaa sekä suorasti että epäsuorasti kustannuksia työnantajalle – eikä sairastelu toki ole työntekijänkään näkökulmasta lainkaan toivottavaa. Kausiflunssiin ja muihin yleisiin infektiosairauksiin sairastuminen kerta toisensa jälkeen on valitettavasti varsin yleistä. Yleinen ei kuitenkaan tarkoita, että asiantila olisi normaali tai ettei siihen voisi itse vaikuttaa. Päinvastoin, jokainen meistä voi tehdä omassa arjessaan yksinkertaisia valintoja, joiden avulla vastustuskyky – ja sen myötä suorituskyky – on mahdollista rakentaa vahvoiksi.


Reitti hyvään terveyteen kulkee suoliston kautta. Suoliston mikrobiomi sisältää arvioiden mukaan 500–1000 erilaista bakteerilajia, ja niiden keskinäinen tasapaino vaikuttaa vastustuskyvyn lisäksi muun muassa hermoston toimintaan, mielialaan ja stressinhallintaan. Hyvän suolistoterveyden saavuttaminen ei siis pidä yksistään taudinaiheuttajia loitolla, vaan saa työntekijän voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin, mikä näkyy esimerkiksi myönteisenä mielialana, optimaalisena vireystasona ja hyvänä stressinsäätelykykynä. Mikäli puolestaan suoliston bakteeritasapaino on huono, voivat seuraukset tuntua heikentyneen vastustuskyvyn lisäksi esimerkiksi väsymyksenä, epämukavina ruoansulatusoireina, innostuksen puutteena ja sympaattisen hermoston yliaktiivisuutena.


Ravinto on yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa ja ylläpitää terveyttä tukeva bakteerikanta. Hyvä suolistoterveys saavutetaan pienillä päivittäisillä valinnoilla. Ennakkokäsityksistä poiketen suolistoa hellivät ravitsemusvalinnat eivät vaadi suuria ponnisteluita tai paljon aikaa, vaan päinvastoin – johdonmukaiset ja arkiset valinnat palkitsevat parhaiten. Moni yllättyy kuullessaan, kuinka ruoansulatusta ja sen kautta suoliston hyvinvointia voi tukea täysin ilmaiseksi – jopa milloin ja missä vain.

 

Ravinnon lisäksi vastustuskykyyn voidaan vaikuttaa myös muilla tekijöillä. Nykyisessä työkulttuurissa keskeistä on ymmärtää, kuinka lisääntynyt stressi ja sen myötä unen sekä palautumisen puute heikentävät immuunipuolustustamme. Parasympaattisen hermoston (eli “lepohermoston") toiminta rauhoittaa hengitystä, alentaa sydämen sykettä ja lisää toivottua
sykevälivaihtelua. Mikäli sitä ei tapahdu riittävästi, ottaa sympaattinen hermosto ylivallan, eikä elimistömme pääse palauttamaan ja rakentamaan voimavarojaan hektisen arjen vaatimuksia vastaaviksi. Sen sijaan, kun mieli, aivot ja hermosto rauhoittuvat, ulottuvat positiiviset vaikutukset myös suolistoon.


Tällä luennolla opitaan muun muassa:

 

• Mistä hyvä vastustuskyky rakentuu.

• Kuinka vahvistaa vastustuskykyä kiireisessä arjessa.

• Vältä nämä 5 suoliston hyvinvoinnille haitallista tapaa.

• Aivojen ja suoliston ihmeellinen yhteys.

bottom of page