MIKSI JOOGATA?

joogan ja meditaation hyödyt pähkinänkuoressa

keho

 • kehittynyt tasapaino

 • syvempi kehotietoisuus

 • parantunut notkeus ja liikkuvuus

 • vahvistunut vastustuskyky

 • terveempi verenpaine,  hormonitasapaino, sydän

 • vahva lihaksisto ja syvät lihakset

 • parasympaattinen hermosto aktivoituu

mieli

 • tuottavuus

 • priorisointikyky

 • luovat ratkaisut

 • motivaatio 

 • mielen hallinta

 • tunteiden tiedostaminen

 • ajatusten ja uskomusten tiedostaminen ja muuttaminen

 • kyky keskittyä

 • matalampi vaihtuvuus

 • stressinhallinta

muuta?

 • syvempi itseluottamus

 • vähentynyt ahdistuneisuus

 • vähentynyt masentuneisuus

 • vahvistuneet sosiaaliset taidot

 • vahvistunut ryhmähenki

 • parantunut uni

 • madaltuneet ADHD oireet

 • syvemmät onnellisuuden tunteet

 • korkeampi energiataso

 • levollinen mieli

 

MOTIVAATIO & TYÖNANTAJAMIELIKUVA

 

Hyvinvoivat työntekijät ovat motivoituneempia työtään kohtaan. He ovat myös sitoutuneempia ja lojaalimpia työnantajaansa kohtaan kun heillä on tunne, että heidän hyvinvoinnistaan välitetään. Välittämisen kulttuuri johtaa siihen, että he puhuvat enemmän hyvää työnantajastaan.

 

 ILMAPIIRI

 

Hyvinvoivat ihmiset ovat positiivisia ja levittävät iloa ja rauhaa myös ympärillään oleviin. Sosiaaliset tilanteet sujuvat paremmin ja vuorovaikutustaidot parantuvat. 

 

TUOTTAVUUS & TEHOKKUUS

 

Joogan vaikutukset näkyvät työn tehokkuudessa ja tuottavuudessa. Saavutettu rauhallinen mielentila johtaa parempaan priorisointikykyyn ja tärkeiden asioiden hahmottamiseen. 

 

MADALTUNEET SAIRASKUSTANNUKSET 

 

Jooga ennaltaehkäisee sairauksia ja parantaa merkittävästi niin henkistä kuin fyysistä jaksamista. Terveet ihmiset aiheuttavat vähemmän kustannuksia sairaspoissaoloista ja burn outeista. 

hyödyt organisaatiolle

HS
HS
HS

ASIAKKAAMME

H.I.F.K

​​​YRITYKSET & URHEILIJAT:

Sonja Hannus 

+358 44 303 64 84

sonja@virtawellbeing.com

Hanna Toivakka 

+358 41 536 5022

hanna@virtawellbeing.com

KOULUT & PÄIVÄKODIT: 

Annette Tallberg 

annette@virtawellbeing.com

+358 41 507 8796

2020 ALL RIGHTS RESERVED. VIRTA Well-being Oy