RELAX YO'SELF

 -RENTOUTUSELÄMYKSET TOIMISTOLLA TAI STUDIOLLA

Tuomme meditaatiotuokiot työyhteisösi hyvinvoinnin edistämiseksi joko 8 viikkoa kestävän ohjatun meditaatio-ohjelman muodossa tai yksittäisinä kertoina esimerkiksi osana tiimipäivän ohjelmaa tai kokouksen yhteyteen. ​

 

Rentoutumisharjoitukset tutkitusti antavat työkaluja muun muassa stressin vähentämiseen, keskittymisen kehittämiseen ja parempaan itsetuntemukseen.

Harjoitukset antavat mielelle luvan levähtää  ja tarkkailla ajatuksia reagoimatta niihin. Levollinen mieli on myös hedelmällinen maaperä luovuudelle ja paremmalle motivaatiolle. 

MITÄ ON OHJATTU RENTOUTUMINEN?

Käytämme aivojamme tunteja päivittäin ja teemme jatkuvasti niin pieniä kuin suurempiakin päätöksiä. On tutkittu, että keskivertoihminen ajattelee jopa 60 000 ajatusta päivittäin ja niistä 95 % on samoja kuin eilen.

 

Keskittymis- ja rentoutusmenetelmät (meditaatio) auttavat hermostoa rauhoittumaan, verenpaine laskee ja psyykkeen eheyden tunteet lisääntyvät

 

Meditaatiota ei tarvitse ajatella pelottavana tai vaikeasti lähestyttävänä asiana. Meditaation tarkoitus ei ole pysäyttää ajatusten virtaa, vaan tarkastella niitä. Kun pysähdymme tarkkailemaan ajatuksiamme, voimme tunnistaa toisiaan toistavat ajatus- ja uskomusmallit.

Ohjatussa rentoutumisessa syvennytään käytännönläheisesti erilaisten meditaatioharjoitusten mukanaan tuomaan vaikutukseen ja voimaan.

                            

 

 

OHJATTU LASKEUTUMINEN TIETOISEN LÄSNÄOLON TILAAN + HENGITYSHARJOITUS
OHJATTU RENTOUTUMINEN / MIELIKUVAHARJOITUS 
OHJATTU REFLENKTOINTITUOKIO MIELESSÄ TAI KIRJOITTAEN

Ohjattu rentoutuminen voi sisältää:

MIKÄ SOPISI TEIDÄN ORGANISAATIOLLE?

                         

 

Tuomme ohjatun, helposti lähestyttävän meditaatio- harjoituksen viikottain toimistollenne tai studiolle Helsingin keskustassa. Aloitetaan 8 viikon kokeiluperiodilla, jonka 

jälkeen yhteistyö voi halutessanne jatkua. 


 

8 VIIKON MEDITAATIO-OHJELMA

1.

OHJATTU MEDITAATIOTUOKIO

2.

Tarjoamme myös yksittäisiä 45-60min meditaatiotunteja joko toimistollanne tai studiossa Helsingin keskustassa. Rakennamme tuokion teidän toiveidenne mukaan. 

                         

 

Monipuolinen meditaatio-harjoitus sis. mielikuva- ja läsnäoloharjoituksia, jotka rauhoittavat kehoa ja mieltä sekä vähentävät stressin tunteita.

 

Pitää sisällään möys joogasta tuttua avaavaa niska- ja hartiaseudun liikettä ja hengitysharjoituksia, joilla keho ja mieli yhdistyvät.

 

Ohjaa sertifioitu jooga/meditaatio ohjaaja.


 

OHJATTU RENTOUTUMINEN

1.

MINDFULNESS-MEDITAATIO

2.

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen. Erilaisten mindfulness-harjoitteiden (kuten istuma-ja kehomeditaation) tarkoituksena on auttaa meitä avautumaan tälle hetkelle hyväksyen ja ilman arvostelua. 

 

Mindfulness-menetelmän on tutkitusti todettu vähentävän stressiä, kiputiloja, uupumusta, unihäiriöitä ja ahdistuneisuutta. Monet ovat saaneet lisää selkeyttä, luovuutta ja onnellisuutta elämäänsä sekä työkaluja stressinhallintaan

Ohjaa sertifioutu Mindfullness MBSR -ohjaaja.

 

NEW BUSINESS:

Sonja Hannus 

+358 44 303 64 84

sonja@virtawellbeing.com

Hanna Toivakka 

+358 41 536 5022

hanna@virtawellbeing.com

2019 ALL RIGHTS RESERVED VIRTA Well-being Oy