top of page

Ohjattu meditaatio luovuuden edistämiseksi Dentsun väelle

Updated: May 7, 2018

Vuosi 2018 on alkanut mitä parhaimmissa merkeissä!


Pidin heti Suomeen palattuani ohjatun meditaation Dentsu Aegis Networkin väelle. Moni osallistujista tekee luovaa työtä, näinpä päätimme keskittyä meditaatioharjoituksessa mielen selkeyttämiseen ja luovan ajattelun virtaukseen.


Läsnäolo ja rauhoittuminen luovat tilaa mielelle olla luova, motivoitunut ja innostunut. Läsnäolosta käsin voimme kuunnella intuitiotamme ja olla avoimia epätavallisillekin ideoille. Intuitio saa visioimaan sellaista, mihin looginen ajattelu ei yllä. Kun olemme täysin tässä hetkessä pääsemme käsiksi itseemme kokonaisuutena. Olemme luovassa virrassa, jossa käytämme sitä osaa mielestämme, joka ei pelkää, mieti muiden mielipiteitä tai vertailua. Kun mieli on tyyni se on avoin.


Kokeilimme Dentsun työntekijöiden kanssa erilaisia hengitys- ja keskittymisharjoituksia mielen ja kehon rauhoittamiseen sekä paria eri mielikuvaharjoitetta. Meditaatiohetki sai runsaasti positiivista palautetta.Kiitos vielä osallistujille ja Dentsun organisaatiolle upeasta mahdollisuudesta!


x HannaComments


bottom of page