top of page

Miten työn tuottavuutta ja yhteishenkeä nostetaan ja samalla säästetään työterveyshuollossa?


Hyvinvoivan työntekijän merkitys yritykselle on nyt tärkeämpää kuin koskaan.


Työnantajalle tuskin tulee yllätyksenä, että uupuneen tai kroonisesta epätasapainotilasta kärsivän työntekijän kustannus yritykselle on korkeampi kuin vain sairaspoissaoloista koituva kustannus (joka on sekin kallista). Kun henkilön potentiaalia ei saada hyödynnettyä, koituu se yritykselle menetettynä tuottavuutena, tehokkuutena sekä luovuutena. Huonosti voiva työntekijä ei myöskään auta vahvan yhteishengen luomista. Hyvinvoiva työntekijä todennäköisemmin pysyy yrityksessä pitkään, joka luonnollisesti säästää rekrytoinnin ja perehdyttämisen kustannuksia.


Työnantaja saattaa ajatella, että koska työterveyspalveluihin käytetään niin suuria summia, pitäisi myös hyvinvointipalvelut tulla samalta tarjoajalta. Todellisuudessa työterveyden palveluntarjoajat ei kuitenkaan vielä tarjoa käytännön työkaluja kuten mindfulness- ja jooga- ja liikuntaharjoituksia asiakkailleen, ainoastaan teorialuentoja. Vastuu harjoitusten etsimisestä, kustantamisesta ja tekemisestä jää työntekijälle yksityishenkilönä; jokainen työnantaja tietää, että henkilöstöstä ainoastaan osa pitää proaktiivisesti huolta itsestään. Tärkeintä olisi saada se muuten epäaktiivinen porukka liikkeelle, ja tässä työnantajan kannattaa auttaa.


Kun päätetään investoida hyvinvointipalveluihin, on säästö työterveyspalveluista väistämättä moninkertainen suhteessa investointiin. Kun henkilöstö voi hyvin, saadaan hyödynnettyä heidän täysi kapasiteetti. Työn tuottavuus kasvaa ja yhteishenki nousee. Kaikki hyötyvät.VIRTA Well-beingin missio oon tuoda helposti lähestyttäviä työkaluja henkilöstönne hyvinvoinnin tueksi. Palvelumme ovat saatavilla sekä digitaalisesti että paikan päällä. Joogan ja Mindfulnessin lisäksi tarjoamme HIIT- ja pilates-treenejä. Lähdetäänkö yhdessä kohottamaan henkilöstönne hyvinvointia syksyn alkaessa?


Olethan yhteydessä:

044 3036484Comentários


bottom of page