top of page

ELISABETH EHNROOTH

VOICEWORK

OMA ÄÄNI VOIMAVARANA

SYVYYTTÄ ILMAISUUN JA KOMMUNIKAATIOON

“Haluan auttaa ihmisiä tutustumaan omaan ääneensä, 

puhe- sekä/tai lauluääneen, turvallisessa ympäristössä. 

Uskon, että kokemuksella on positiivisia vaikutuksia kullekin

omalaatuisella tavallaan."

Elisabeth on laulajalauluntekijä, joka aloitti säveltämisen ja 

laulamisen jo nuorena. Elisabeth opiskelee 

sosiaalipsykologiaa Helsingin Yliopistossa ja on valmistunut 

laulajaksi Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta.

Musiikki ja äänenkäyttö ovat lapsuudesta saakka olleet 

Elisabethin tapa käsitellä vahvoja tunteita ja luoda yhteys 

itseensä ja muihin ihmisiin. Tänä päivänä Elisabeth toimii 

omaa musiikkiaan julkaisevana säveltäjänä ja artistina sekä 

auttaa muita ihmisiä löytämään yhteyden ääneensä ja 

itseensä kehittämänsä VoiceWork-metodin avulla. 

Elisabeth yhdistää workshopissa osaamistaan esiintymisestä,laulamisesta, psykologiasta ja itsetuntemuksesta.

Vaikka käytämme ääntämme päivittäin, on hyvin tavallista, 

että se voi tuntua vieraalta tai yhteys siihen voi olla 

pinnallinen. VoiceWork-metodin tarkoituksena on auttaa 

ihmisiä tutustumaan omaan ääneensä. Näin voimme 

vapauttaa itseilmaisuamme, ja saada uutta luottamusta 

siihen, että saamme tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin 

olemme. VoiceWork on interaktiivinen metodi, joka 

jättää osallistujalle rentoutuneen olon ja tärkeimpänä 

herättelee yhteyttä omaan ääneen ja sitä kautta myös 

itseen.

Ylpeänä voimme nyt kertoa, että VIRTA Well-being 

tarjoaa VoiceWork-metodia ensimmäisenä Suomessa 

yrityksille ja muille organisaatioille. VoiceWork-työpaja toteutetaan ryhmässä, mutta jokainen osallistuja 

työskentelee omista lähtökohdistaan käsin. 

21316490_1950587448513907_30052137941380

Yhdessä luodaan salliva tila tehden yksinkertaisia ääniharjoituksia, yhdistäen niitä keholliseen liikkeeseen, jonka 

kautta oma ääni tulee tutummaksi. Ryhmässä tehty harjoitus voi parhaimmassa tapauksessa parantaa myös 
ryhmähenkeä ja luoda inhimillisemmän ja toisia tukevan ympäristön.Tähän jäin koukkuun. Haluan jatkaa oman ääneni harjoittamista 
ja sitä kautta löytää uusia voimavaroja kaikkeen 

kommunikaationi ja itseni ilmaisemiseen. Kiitos Elisabeth!”

   

- Magnesia Festivalin vieras, elokuu 2017

bottom of page