Tuomme joogan eri konsepteilla ala-asteikäsille lapsille, koulun käytäntöihin sopivasti toteutettuna. Koululaisille suunnattu joogakerho on lapsen ensikosketus joogaharjoituksiin. Tunneilla tutustumme leikin kautta yksinkertaisiin joogaliikkeisiin, hengitykseen, läsnäoloon ja rentoutumiseen. Lapset oppivat tuntemaan kehoansa ja mieltänsä paremmin hauskojen sekä helposti lähestyttävien harjoitusten kautta. Aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvitse olla.

Aiheet, joihin tutustumme kerhossa ovat mm.:


Helpot jooga-asanat

Hengityksen havainnointi

Tietoinen läsnäolo

Rentoutuminen & rauhoittuminen


Ohjaajamme ovat koulutettuja ohjaamaan lapsille soveltuvaa joogaa ja tietoisuusharjoituksia turvallisesti. Joogalla ja tietoisuusharjoituksilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia lapsen itsetuntoon, sosiaalisiin taitoihin, keskittymiskykyyn sekä mielenterveyteen.


Muita konsepteja iltapäiväkerhojen lisäksi:

- jooga koulupäivän aikana

- teemapäivä

- liikuntapäivä

- lasten urheiluseurojen oheisharjoitukset


Kysy rohkeasti lisää eri vaihtoehdoista! Rakennetaan teille sopiva kokonaisuus.


annette@virtawellbeing.com / 041 5078796
VIRTA joogatunnilla tehdään yksinkertaisia tietoisen läsnäolon harjoituksia, hengityksen havainnointia, helppoja joogaliikkeitä ja rentoutumista - kuitenkin huomioiden osallistujien ikä ja keskittymiskyky. Teemoja käsitellään leikinomaisesti ja lapsille räätälöidyllä tavalla. Jooga ei ole maailmankatsomukseen sitoutunutta, ja sopii kaikille lapsille heidän taustastaan riippumatta.


Joogaosio rakentuu joogasadun ympärille, jossa teemana voi olla esim. avaruus, viidakko, eläintarha jne. Joogaliikkeet ovat yksinkertaisia ja hauskoja sekä sopivat jokaiselle lapselle. Käytämme lisäksi eri joogaleikkejä, jotka tukevat oppimista. Tietoisuusharjoitusten aikana käytämme eri aisteja ja tullaan tietoiseksi omasta kehosta, mielen voimasta ja mitä ympärillämme tapahtuu. Hengityksen havannoinnissa tulemme tietoiseksi hengityksestämme ja kuinka tämä liikkuu eri osissa kehoamme. Jokaiseen tuntiin kuuluu alku- ja loppurentoutus, joka antaa lapselle hengähdyshetken muuten ehkä hyvinkin aktiiviseen viikkoon. Lapset pääsevät myöskin jakamaan "viikon mukavan asian", luoden positiivisen ilmapiirin heti alkuun.VIRTA Jooga Lapsille on yhteistyössä eri alan ammattilaisten kanssa kehitetty joogapalvelu perheen pienimmille ja nuorille. Tarkoituksena on herättää lapsen mielenkiinto joogaa kohtaan lempeällä tavalla.


Tarjoamme ala-asteikäisille palveluita eri muodoissa - joko koulupäivän aikana, tai iltapäiväkerhomuodossa, niin 1-2 -luokkalaisille kuin 3.-6. -luokkalaisille.

Ohjaajamme ovat koulutettuja ohjaamaan lapsille soveltuvaa joogaa ja tietoisuusharjoituksia turvallisesti. Räätälöimme palvelut teidän toivomustenne mukaisesti. Opetus on mahdollista suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.


Tuodaanko lempeää joogaa sinunkin lasten kouluun tai tarhaan? Olethan yhteydessä, kerromme mielellään lisää ja rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva konsepti.


annette@virtawellbeing.com

041 5078796


Luodaan yhdessä edellytykset lapsesi kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille!Vuonna 2020 haluamme tuoda joogan niin tarha- kuin alakouluikäisille lapsille helposti lähestyttävässä muodossa. Miksi lapsetkin tarvitsevat yksinkertaisia jooga- ja meditaatioharjoituksia arkeensa?Urbaani elämä voi olla hektistä ja stressaavaa niin vanhemmille kuin lapsille. Koulussa, kotona ja harrastuksissa koettu paine suoriutumisesta kuormittaa helposti lasta. Teknologian hallitsemassa maailmassa, voi yhteys itseen hukkua helposti jatkuviin aistiärsykkeisiin ja häiriötekijöihin. VIRTA Well-being tuo joogaa ja yksinkertaisia tietoisuusharjoituksia kouluihin ja tarhoihin lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja arjen tueksi.


Haluamme auttaa nyky-ajan lapsia ja nuoria saamaan jokapäiväistä arkea tasapainottavat ja kasvua tukevat eväät elämään. Joogalla ja tietoisuusharjoituksilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia lapsen itsetuntoon, sosiaalisiin taitoihin, keskittymiskykyyn sekä mielenterveyteen.

Uskomme, että jooga ja rentoutuminen edesauttaa hermoston kuormittumisen ennaltaehkäisemistä ja näyttäytyy rauhallisempina, onnellisempina, paremmin keskittyvinä ja hyvät sosiaaliset taidot omaavina lapsina. Kun lapsen tietoisuustaidot kehittyvät, vaikuttaa tämä positiivisesti  hänen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäksi koko perheeseen sekä kaikkiin muihin lapsen sosiaalisiin suhteisiin, nyt ja tulevaisuudessa.


Millaisia hyötyjä joogalla on?


Lapsille suunnatuista palveluista voit lukea täältä.


Kiinnostaako teidän tarhaa tai koulua tuoda joogakerho osaksi lasten viikkoa? Olethan yhteydessä, kerromme mielellään lisää ja suunnittelemme juuri teille sopivan konseptin!


annette@virtawellbeing.com

+358 41 507 8796

Annette Tallberg, Head of Kids
​​​YRITYKSET & URHEILIJAT:

Sonja Hannus 

+358 44 303 64 84

sonja@virtawellbeing.com

Hanna Toivakka 

+358 41 536 5022

hanna@virtawellbeing.com

KOULUT & PÄIVÄKODIT: 

Annette Tallberg 

annette@virtawellbeing.com

+358 41 507 8796

2020 ALL RIGHTS RESERVED. VIRTA Well-being Oy